preloader
Edit Content

Contact Info

स्लीप स्टडी चे फायदे!!

स्लीप स्टडी ही झोप विकारांचे निदान करण्यासाठी वापरली जाणारी चाचणी आहे.

झोपेचा अभ्यास मेंदूची क्रिया, डोळ्यांची हालचाल, हृदय गती आणि श्वासोच्छवासाचे नमुने पाहतो.

झोपेच्या चाचण्या तुमच्या डॉक्टरांना झोपेशी संबंधित श्वासोच्छवासाच्या विकारांचे निदान करण्यात मदत करू शकतात जसे की स्लीप एपनिया, झोपेशी संबंधित अपस्मार (फिट येणे), झोपेशी संबंधित हालचाली विकार आणि झोपेचे विकार ज्यामुळे दिवसा अत्यंत थकवा येतो आणि झोपेशी संबंधित विविध परिस्थितींचे निदान करण्यासाठी वारंवार वापर केला जातो.